Letiště Karlovy Vary / MOTORÁŘI

Motorový provoz v Karlových Varech

Bayroyth červenec 1969. Zleva Z. Zborovský, Venca Soumar, v Brigadýru Honza Hotěk.