Letiště Karlovy Vary / PARAGÁNI

Parašutisti v Karlových Varech

Siebel Si 204 / Aero C-103 létaly až do 50. let ve Svazarmu , kde byly využívány k parašutistickému výcviku. zleva stojící: Franta Bubeník se psem (pilot), Tonda Hospodár, ?, Sváťa Kudláč, ?, Karel Idlbek, ?, MuDr Rašovský, Honza Hotěk.
zleva dole: Dieter Mally, Eva Hříbalová, Jiřina Konopásková, Petr Knápek.