Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Chýši

Chýše Láďa Nový a Jarda Nyš na palubě LF 109 Pionýr.