Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

Karlovy Vary 1958 Líba Michálková s terčem.