Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Chýši

Chyše 1958 první stojící zleva Bohouš Majer, první zprava stojící instr. Maršálek, první zprava sedící Standa Šeps.