Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

K.Vary 1955-1956 Zpětný naviják Marie Koulová, Josef Válek, první zleva Honza Plachý.