Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Chýši

Od leva Jarda Nyš, Vladimír Nový, Jarda Eckert a Zdeněk Zemánek