Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

Honza Boháč, nevím, V. Nový, Karel Oulík