Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

Zleva: Kirejev, nevím, zády Karel Oulík, Ignác Magdolen, Jindra Raška, V. Nový