Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

Zleva Pepa Prinich a Zdeněk Krejčík.