Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

Zimní létání Láďa Nový a Jarda Nyš se chystají do "vlny".