Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

VT-425 v letadle Pepa Prinich a loučí se s ním Jarda Máša.