Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

Zleva Míra Bednář, v letadle instr. Honza Plachý a další neznám.