Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

Zády Pepa Pišl nastupuje Venca Můr a sedící Míra Bednář.