Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech.

Gdaňsk 1976. Zleva J.Hrycišin, P.Kříž, V.Mašata, J.Pišl a Z.Krejčík.