Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech.

Gdaňsk 1976. Zleva J.Pišl, Z.Krejčík, P.Kříž a V.Mašata.