Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech.

V.Mašata s žáčkem Jardou Pišlem v L-13 Blaník.