Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech.

z leva Pepa Prinich zvaný "gesa", Petr Nyš, Jarda Máša a Lichtenberg.