Letiště Karlovy Vary / PLACHTAŘI

Plachtařský provoz v Karlových Varech

Vítkovka 1953 druhý zleva stojící Jarda Heger, první zprava stojící Jakoubek, třetí zprava stojící Jarda Kužel. První zprava sedící Josef Válek.